Actueel

Logo        Logo

Los eventueel de hypotheek af. Het kan soms een goed idee zijn de hypotheek af te lossen als de hypotheekrente u meer kost dan de spaarrente oplevert. Gezien de spaarrentes van dit moment, zou dat ook voor u kunnen gelden. Vraag advies aan uw financieel adviseur. 31 januari 2013.

Als u vanaf volgend jaar een nieuwe hypotheek voor de eigen woning afsluit, wordt u verplicht ten minste annuïtair af te lossen. Vanaf 2014 komt daar nog een extra beperking bij voor iedereen met een eigenwoninglening: het belastingtarief waartegen de hypotheekrente afgetrokken kan worden, zal geleidelijk worden verlaagd tot maximaal 38%. 14 december 2012.

Bestaande hypotheken
In 2013 kan de rente op eigenwoninghypotheken en andere eigenwoningleningen die in 2012 al bestonden, volledig worden afgetrokken. Als de hypotheek op 1 januari 2001 al bestond, is aftrek van de hypotheekrente mogelijk tot en met 2030. Voor leningen die sindsdien zijn afgesloten, geldt dat aftrekbaarheid van de rente 30 jaar na aanvang van de lening eindigt. Ook in 2014 en daarna kan de rente van deze hypotheken nog steeds volledig in de aangifte worden opgevoerd. Tot zover niets nieuws, dus. Wel wijzigt er iets in de hoogte van de belastingteruggaaf. Wie in het 52%-tarief valt, krijgt vanaf 2014 te maken met een verlaging van het teruggaafpercentage (alléén voor de aftrek van de hypotheekrente). In 2014 bedraagt dat maximaal 51,5%, in 2015 maximaal 51%, in 2016 maximaal 50,5%, enzovoorts. Na 28 jaar is het aftrekpercentage gedaald tot 38%. 14 december 2012

Er heerst veel onnodige verwarring over aflossingsvrije hypotheken. Wie nu een aflossingsvrije hypotheek heeft kan de rente ook volgend jaar gewoon blijven aftrekken: bestond de hypotheek al op 1 januari 2001, dan is renteaftrek mogelijk tot en met 2030 is de hypotheek op of na 1 januari 2001 afgesloten, dan is renteaftrek mogelijk gedurende maximaal 30 jaar 
Er verandert op dit punt dus niets.
Wie echter deze aflossingsvrije hypotheek nog zou willen omzetten naar een andere hypotheekvorm met aflossing doet er goed aan wel in actie te komen. Vanaf 1 januari 2013 is het namelijk niet meer mogelijk om een aflossingsvrije hypotheek om te zetten in een bankspaarhypotheek. De Vereniging Eigen Huis heeft daarom een oproep aan de regering gedaan om hiervoor nog een overgangsregeling te treffen zodat bestaande aflossingsvrije hypotheken ook na 1 januari nog omgezet kunnen worden naar een bankspaarhypotheek. Eigen Huis wijst daarbij op de dalende huizenprijzen  waardoor de hypotheek steeds vaker hoger is dan de waarde van het huis. Het opbouwen van aflossingskapitaal kan in dergelijke situaties verstandig zijn. 3 december 2012

De wet bevat een regeling voor woningen die na de verhuizing tijdelijk worden verhuurd, bijvoorbeeld omdat verkoop niet lukt. Door deze regeling kan de eigenaar na afloop van deze verhuur de rente onder voorwaarden weer aftrekken. Met ingang van 2013 zou na afloop van verhuur geen hypotheek-renteaftrek meer mogelijk zijn. Er ligt nu echter een voorstel om ook in 2013 nog renteaftrek van uw hypotheek na verhuur toe te staan mits de woning in 2010, 2011, 2012 of 2013 het hoofdverblijf was van de eigenaar, de woning leeg staat en de eigenaar de woning wil verkopen. Met ingang van 2014 zal na verhuur geen hypotheek-renteaftrek meer mogelijk zijn. 22 november 2012

Woningen in Amsterdam, Utrecht, Haarlem en Leiden zijn het meest waardevast gebleken. Daar zijn woningen nu ongeveer even duur vergeleken met de periode 2005-2006. De regio’s Almere, Arnhem, Dordrecht en Apeldoorn kregen de grootste prijsdalingen voor de kiezen. ,,De prijzen in deze regio’s zijn gedaald tot niveau’s van meer dan 10 jaar geleden”, stelt een econoom van het CBS vast. De beperkte prijsdaling in Amsterdam in vergelijking met elders in Nederland is opvallend. Doorgaans dalen de prijzen in Amsterdam bij laagconjunctuur sterker dan in de rest van Nederland, maar stijgen zij ook sneller in tijden van hoogconjunctuur. In 2009, toen de Nederlandse economie met liefst 3,5 procent kromp, was de prijsdaling in Amsterdam bovengemiddeld. In 2010, toen de Nederlandse economie weer groeide, was er in Amsterdam sprake van bescheiden prijsstijgingen, terwijl de prijzen in Nederland nog lager waren dan een jaar eerder. 21 november 2011

Het kabinet wil de huizenmarkt hervormen en heeft maatregelen in petto voor zowel het koop- als het huursegment. Terwijl de huren als gevolg van de maatregelen structureel met 10% zullen stijgen, blijft het structurele effect van de maatregelen op het prijspeil van koopwoningen beperkt. De hypotheekrenteaftrek wordt voor nieuwe en voor bestaande gevallen verminderd. Dat gaat overigens wel zeer geleidelijk. Het maximale tarief waartegen de rente kan worden afgetrokken, wordt tussen 2014 en 2040 jaarlijks met een half procentpunt verlaagd naar 38%.

Voor nieuwe hypotheken wordt het Lenteakkoord gevolgd. Indien er een woning in 2013 wordt gekocht, moeten zij verplicht hun gehele hypotheek aflossen door middel van een annuïteiten en/of lineaire hypotheek. De maandlasten stijgen bij een annuïteiten hypotheek waardoor het verschil met banksparen steeds groter wordt. Na 10 jaar zijn de maandlasten bijna 30% hoger en na 20 jaar zelfs 45%. Het verschil is in hogere maandlasten is vooral te wijten door de 100% aflossing.

De gevolgen van deze maatregelen zijn kort samen te vatten:
• flinke dalende woningprijzen de komende jaren (20% behoort tot de mogelijkheden)
• banken die hypotheekvormen zoals banksparen uit hun assortiment gaan halen
• geen keuzemogelijkheid meer bij nieuwe hypotheken
• fiscale mogelijkheden zoals familiebankieren (renteloze lening) kan aantrekkelijk worden. 17 november 2012

Shoppen voor een hypotheek loont de moeite
Vergelijken loont voor financiële producten, zoals een zorgverzekering, autoverzekering of hypotheek. De prijsverschillen zijn veel groter dan veel consumenten denken, stelt de NMa vast. 18 oktober 2012